On the Street

ENGLISH CZECH IPA (pronunciation)
Do you speak English? Mluvíte anglicky? /mluviːtɛ angliʦki/
I don’t speak Czech Nemluvím česky /nɛmluviːm ‚ʧɛski/
Do you unterstand? Rozumíte? /rozumiːtɛ/
Where is…? Kde je…? /gdɛ jɛ …/
Where is a toilet? Kde je toaleta? /gdɛ jɛ toalɛta/
Where is a tourist information office? Kde je turistické informační centrum? /gdɛ jɛ turistickɛː nformaʧɲiː ʦɛntrum/
Where is the nearest hospital? Kde je nejbližší nemocnice? /gdɛ jɛ nɛjbliʃiː nɛmoʦniʦɛ/
How far is it? Jak je to daleko? /jak jɛ to dalɛko/
How much is it? Kolik to stojí? /kolik to stoji:/

Interesting