Love and Friendship

ENGLISH CZECH IPA (pronunciation)
I love you Miluju tě /miluju ɟɛ/
I like you Mám tě rád /ma:m ɟɛ ra:t/
I miss you Chybíš mi /xibi:ʃ mi/
You mean a lot to me Znamenáš pro mě mnoho /znamɛna:ʃ pro mɲɛ mnoho/
How are you? Jak se máš? /jak sɛ ma: ʃ/
I’m fine Mám se dobře /ma:m sɛ dobr̝̊ɛ
Everything will work out fine Všechno bude v pořádku / vʃɛxno budɛ fpor̝̊a:tku/

Interesting