Židovské muzeum


Židovské muzeum je jedním z nejvíce navštěvovaných muzeí v České republice a disponuje jednou z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Nachází se zde více než 40 000 sbírkových předmětů, 100 000 knih a navíc rozsáhlý archiv židovských náboženských obcí. Muzeum vzniklo už v roce 1906 a za jeho zrodem stál představitel českožidovského hnutí a předseda židovské obce dr. August Stein. Původním cílem Židovského muzea bylo zachytit historii, zvyky a tradice židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: U Staré školy 141/1, Praha
GPS souřadnice: 50.0902706N, 14.4210192E

Dopravní spojení

Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy u Židovského muzea:

  • Vězeňská ulice: zastávka autobusu U Staré školy (autobus číslo 194)

Otevírací doba a vstupné

Aktuální informace o otevírací době Židovského muzea jsou dostupné na oficiálních stránkách zde, ceník najdete zde.

Objekty pod správou Židovského muzea

V bývalém pražském židovském ghettu spravuje Židovské muzeum hned několik objektů – Maiselovu synagogu, Španělskou synagogu, Pinasovu synagogu, Klausovu synagogu, Starý židovský hřbitov, Obřadní síň v budově pražského Pohřebního bratrstva, Galerii Roberta Guttmanna a Vzdělávací a kulturní centrum.

Zajímavosti o Židovském muzeu

Židovské muzeum disponuje sbírkami stříbra, textilií a starožitností. Všechny exponáty pocházejí z území Čech a Moravy, a právě z toho důvodu poskytuje muzeum návštěvníkům ucelený obraz o historii, zvycích a tradicích Židů v tomto regionu.

Původním cílem Židovského muzea bylo po jeho založení v roce 1906 zachovat cennosti ze zaniklých pražských synagog. Za Protektorátu Čechy a Morava bylo muzeum určeno pro úschovu movitého majetku židovských obcí na území Protektorátu, a tak se zde během války snadno nashromáždilo velké množství předmětů. Existují domněnky, že nacisté tady chtěli vytvořit jakési muzeum vyhynulé rasy, nikdy však nebyly potvrzeny.

Po válce samozřejmě nebylo komu vrátit majetek, který byl na místě nashromážděn, proto Židovské muzeum v roce 1945 znovu zahájilo svou činnost, v roce 1950 zde potom vznikla muzejní knihovna a krátce na to byl komplex zestátněn a přejmenován na Státní židovské muzeum. V období totality však byla jeho činnost zpochybňována až znemožňována. Stát nepečoval o budovy ani o sbírky, které začínaly chátrat, přesto začalo muzeum v roce 1965 vydávat odborný časopis jménem Judaica Bohemiae. Po roce 1989 bylo vráceno do správy Židovské obce.

Židovské muzeum a okolní památky

V blízkosti se nachází všechny důležité památky, které patří pod správu Židovského muzea – například Starý židovský hřbitov a celá řada zajímavých synagog. Prohlídku lze spojit také s návštěvou kostela sv. Ducha, procházkou po Starém Městě a samotném Staroměstském náměstí, které obklopují historické stavby včetně radniceOrlojem.