Klášter Emauzy

Oficiálně se opatství jmenuje také klášter benediktinů při chrámu Panny Marie a slovanských patronů (zkráceně Na Slovanech). Mnohem častěji je nazýván svým druhým pojmenováním Emauzy. Jediný slovanský klášter doby krále Karla IV. se nachází v Podskalí před Vyšehradem, pár desítek metrů od Karlova náměstí. Byl založen v roce 1347 králem Karlem IV., který do něj pozval mnichy z Balkánu používající jako liturgický jazyk staroslověnštinu. O dvacet čtyři lety později tu byl založen ještě kostel, protože chrám svou kapacitou brzy nestačil. Po svém založení se stal střediskem slovanské vzdělanosti, vznikla tu literární díla velké ceny. Například Remešský evangeliář, který byl součástí korunovačního pokladu francouzských králů. Stavitel kláštera je neznámý, ale je známo, že stavba stála stejně peněz jako Karlův most.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Vyšehradská 320/49, Praha 2 - Nové Město
GPS: 50.07194920, 14.41758140
Klášter Emauzy map

Dopravní spojení

Karlovo náměstí zastávka busu, zastávka tramvaje, zastávka metra (trasa C)
Moráň zastávka tramvaje

Otevírací doba a vstupné

Informace o otevírací době a výši vstupného do kláštera Emauzy jsou dostupné na oficiálních stránkách. Hlavní vstup do areálu je z Vyšehradské ulice, cca 50 metrů od Karlova náměstí.

Klášter Emauzy - zajímavosti

Název Emauzy byl odvozen od toho, že v den vysvěcení kláštera se četlo evangelium o setkání Krista s učedníky v Emauzích.

Kostel během let měnil svou podobu – nejdřív byl gotický, potom bylo jeho průčelí přestavěno v barokním stylu a poté znovu regotizováno s novogotickými věžemi. Před koncem druhé světové války byl během náletu v únoru 1945 vybombardovaný klášter i kostel, který kvůli požáru přišel o své věže. Nového zastřešení se dočkal až o dvacet let později podle návrhu architekta Františka M. Černého. Ten na jejich místo vyprojektoval dvě moderní betonové skořepiny se zlatými hroty.

Pro veřejnost je zpřístupněná křížová chodba s malířskou výzdobou ze 14 století, barokní reflektář, císařská kaple a kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů. Sakrální prostory jsou zase využívány k bohoslužbám. V roce 1990 byly Emauzy vráceny emauzským benediktinům, kteří se do něj vrátili z italského exilu.

Okolní památky