Břevnovský klášter

Břevnovský klášter je sakrální stavba mezi Bílou Horou a Pražským hradem, která je nejstarším mužským klášterem v Česku. Byl založen už v roce 993 druhým pražským biskupem Vojtěchem (Adalbertem) a knížetem Boleslavem II. z prvního českého panovnického rodu Přemyslovců. Do něj byl z německého Niederaltaichu pozván řád benediktinů, jehož pár desítek členů v něm sídlí dodnes. Současný Břevnovský klášter je dílem vrcholného baroka, protože byl začátkem 15. století během náboženských válek zničen a stavebně obnoven až o tři století později. V roce 1993 ho papež Jan Pavel II. povýšil z opatství na arciopatství. Veřejně přístupná je barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní prelatura s Tereziánským sálem.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Markétská 1/28, Praha 6
GPS: 50.08512690, 14.35677030
Břevnovský klášter map

Dopravní spojení

Břevnovský klášter zastávka tramvaje

Otevírací doba a vstupné

Aktuální informace o výši vstupného a otevírací době Břevnovského kláštera najdete na oficiálních stránkách. Klášterní zahrada je volně přístupná.

Břevnovský klášter - zajímavosti

Klášter byl pojmenován podle legendy – oba zakladatelé se setkali na místě, kde leželo ve studánce břevno. Vojtěch jej vytáhl a na památku jejich setkání poté založili klášter.

V areálu se kromě Břevnovského kláštera nachází i nejstarší pivovar v Česku – Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha. Zde vyráběné pivo Břevnovský Benedict se pod značkou Praha 993 vaří i v Jižní Koreji. K dispozici je ubytování v hotelu Adalbert a staročeská restaurace Klášterní šenk s otevřeným ohništěm.

Jediným pozůstatkem původního gotického kláštera ja křížová klenba nad pramenem potoka Brusnice, u kterého stojí také barokní pavilon Vojtěška. V klášterní zahradě jsou k vidění zbytky skleníků a terasy, dále pak soustava barokních štol, kterými se zaváděla voda do kláštera. Nachází se tu Hřbitov u kostela sv. Markéty, který je místem posledního odpočinku slavného českého písničkáře Karla Kryla.

Břevnovský klášter spravuje i kostel sv. Markéty v pražské čtvrti Břevnov a filiální kostel Panny Marie Vítězné na nedaleké Bílé Hoře.