Pinkasova synagoga

Pinkasova synagoga je další z památek pražského Židovského města a je druhou nejstarší dochovanou synagogou v Praze. Stojí v těsné blízkosti Starého židovského hřbitova, kousek od Staroměstského náměstí. V roce 1535 ji nechal postavit jeden z významných členů pražské židovské obce Aron Mešulam Horovic, pojmenována ale byla patrně po jeho vnukovi, rabínu Pinkasu Horovici. Původně byla veřejnosti uzavřená a sloužila jako soukromá modlitebna rodiny. Vedle ní nicméně byla zřízena rituální lázeň, tzv. mikve. V současnosti je v Pinkasově synagoze památník skoro 80 tisíc českých a moravských Židů, kteří se stali obětí holocaustu. Jeho autory jsou malíři Václav Boštík a Jiří John. Hlavní zdi synagogy a přilehlých prostor pokrývají ručně vyvedená jména obětí, členěná podle jejich posledního bydliště před deportací, nebo zatčením.  Na všech zdech interiéru jsou vedle jmen obětí napsána i data jejich narození a smrti. Skutečné datum úmrtí je však ve většině případů neznámé, a proto je nahrazeno datem deportace do ghett nebo vyhlazovacích táborů. Po sovětské invazi roku 1968 byl památník na více než 20 let uzavřen. Plně zrekonstruován a zpřístupněn byl až roku 1995.

Užitečné informace pro návštěvníky

Adresa: Široká 3, Praha 1
GPS: 50.08916860, 14.41693360
Pinkasova synagoga map

Dopravní spojení

Staroměstská zastávka busu, zastávka tramvaje, zastávka metra (trasa A)

Otevírací doba a vstupné

Pinkasova synagoga je součástí dvou prohlídkových okruhů: Židovské muzeum v Praze a Pražské Židovské Město. Aktuální informace o výši vstupného a otevírací době jsou dostupné na oficiálních stránkách www.jewishmuseum.cz. Koupit si vstupenku pouze do Pinkasovy synagogy není možné.

Pinkasova synagoga - zajímavosti

Pinkasova synagoga je další z památek pražského Židovského města a je druhou nejstarší dochovanou synagogou v Praze. Stojí v těsné blízkosti Starého židovského hřbitova, kousek od Staroměstského náměstí. V roce 1535 ji nechal postavit jeden z významných členů pražské židovské obce Aron Mešulam Horovic, pojmenována ale byla patrně po jeho vnukovi, rabínu Pinkasu Horovici. Původně byla veřejnosti uzavřená a sloužila jako soukromá modlitebna rodiny. Vedle ní nicméně byla zřízena rituální lázeň, tzv. mikve. V současnosti je v Pinkasově synagoze památník skoro 80 tisíc českých a moravských Židů, kteří se stali obětí holocaustu. Jeho autory jsou malíři Václav Boštík a Jiří John. Hlavní zdi synagogy a přilehlých prostor pokrývají ručně vyvedená jména obětí, členěná podle jejich posledního bydliště před deportací, nebo zatčením.  Na všech zdech interiéru jsou vedle jmen obětí napsána i data jejich narození a smrti. Skutečné datum úmrtí je však ve většině případů neznámé, a proto je nahrazeno datem deportace do ghett nebo vyhlazovacích táborů. Po sovětské invazi roku 1968 byl památník na více než 20 let uzavřen. Plně zrekonstruován a zpřístupněn byl až roku 1995.

Okolní památky