PragueHere.com
O
Hledat
CS
Jazyk

Menu
en cs

PragueHere.com

City guide by local people

Metro v Praze

Trasy metra

V současné době pražské metro tvoří 3 linky – trasa A (zelená linka), trasa B (žlutá linka) a trasa C (červená linka). Trasy dohromady měří 65 kilometrů a spojují 61 stanic, přičemž 3 z nich jsou tzv. přestupní stanice.

 

 

Mapa metra (zdroj: dpp.cz)

Trasa A spojuje konečné stanice Depo Hostivař a Nemocnice Motol a zajišťuje přepravní osu mezi jihovýchodní a severozápadní částí Prahy. Trasa B propojuje stanice Černý most a Zličín, čímž tvoří osu mezi jihozápadní a severovýchodní částí Prahy. Trasa C zajišťuje přepravu mezi stanicemi Háje a Letňany, čím spojuje severní a jižní část města. Trasy jsou propojeny na 3 přestupních stanicích v centru města – Muzeum (A/C), Můstek (A/B) a Florenc (B/C).V současné době se metrem nelze dostat až na letiště Václava Havla. Způsobů, jak se na a z letiště dopravit, však existuje vícero. Využít je možné běžné autobusové linky MHD, soukromé autobusové linky z různých částí Prahy, nebo i speciální spoj Airport Express (AE). Kompletní informace o dopravě z letiště naleznete zde.

Provozní doba (Otevírací doba)

Pražské metro je v provozu každý den od 5:00 do 24:00 hodin včetně víkendů a státních svátků. Během nočních hodin dopravu po Praze zajišťují noční linky tramvají a autobusů.

Intervaly jízd a jízdní řád

Intenzita a tedy intervaly jsou dané trasou, dnem i denní dobou. Obecně platí, že se intervaly pohybují od 1 do 10 minut. Během ranní a odpolední “špičky” jezdí soupravy obvykle každé 2 a 3 minuty. O víkendech pak na všech linkách platí jednotný interval 7,5 minuty.

Jízdné

Pro jízdu ve všech dopravních prostředcích pražské hromadné dopravy včetně metra platí jednotné ceny. Ceník pražského MHD

Bezbariérový přístup a označení stanic

Pražské metro se v podstatné většině nachází v podzemí, a proto jsou součástí většiny stanic eskalátory, nebo alespoň obyčejné schody. Bezbariérový přístup je v současné době zajištěn na 38 stanicích, což je nadpoloviční většina. Stanice s bezbariérovým přístupem jsou na mapě metra označené symbolem vozíku.

Kromě vozíku lze na mapě metra vidět symbol dětského kočárku, což znamená, že ve stanici lze přepravit dětský kočárek (nikoliv osoby se zdravotním postižením). Symbol letadla navádí na přímou autobusovou linku vedoucí na Letiště Václava Havla. A písmeno S znamená blízkost vlakového nádraží s možností přestupu na železniční spoje.

S pražským metrem za historií a kulturou

Historie pražského metra sahá do roku 1974, kdy byla zprovozněná první trasa C s pouhými 9 stanicemi. Trasa A byla do provozu uvedena v roce 1978 a trasa B v roce 1985. Trasy byly během následujících let prodlužovány až do současné podoby. Další rozšíření jsou plánovaná. Provozovatelem metra v Praze je Dopravní podnik hlavního města Prahy.

Metro v Praze

Mnohé stanice pražského metra se nachází přímo v historickém centru Prahy. K většině oblíbených památek se tak lze nejrychleji dostat s pomocí metra. O tom, kde turisty pražské metro “vyhodí” vypovídají již samotné názvy stanic.

Například ze stanice Muzeum cestující vystoupí rovnou na Václavském náměstí přímo před budovou Národního muzea. Zastávka Staroměstská leží kousek od Staroměstského náměstí, kde se nachází mnoho navštěvovaných památek (např. Staroměstská radnice s orlojem, Týnský chrám, kostel sv. Mikuláše či pomník Jana Husa). Ze Staroměstské je to také blízko na Karlův most a odsud je to již jen pár minut na Pražský hrad. Na Pražský hrad se lze dostat také ze stanic Malostranská nebo Hradčanská. K Národnímu divadlu pak vede nejrychlejší cesta ze stanice Národní třída. U metra leží také oblíbený Vyšehrad dostupný ze stejnojmenné stanice, kterou projíždí linka C.

Metro je nezbytnou součástí pražské městské hromadné dopravy (MHD), které přispívá ke značnému urychlení přepravy osob. Každý rok jej průměrně využije přibližně 600 miliónů cestujících, což činí cca 1,6 milionů osob denně.

Zajímavosti aneb 10 NEJ pražského metra

  1. Nejdelší je trasa B s délkou 26 km
  2. Nejvíce zastávek (24) má opět trasa B
  3. Nejkratší je trasa A s délkou 17 km
  4. Nejvytíženějšími stanicemi jsou Dejvická a I. P. Pavlova
  5. Nejvytíženějšími úseky je Vyšehrad – I. P. Pavlova a Vyšehrad – Pražského povstání
  6. Nejhlouběji se nachází stanice Náměstí mírů a to 53 metrů pod zemí
  7. Nejdelší eskalátor vede ze stanice Náměstí míru a je dlouhý přes 87 metrů
  8. Největší vzdálenost 2 748 metrů je mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Kobylisy
  9. Nejkratší vzdálenost 425 metrů je mezi stanicemi Hlavní nádraží a Muzeum C

 

Mohlo by vás zajímat