Katedrála sv. Víta


Tato unikátní gotická stavba patří k největším a nejvýznamnějším pražským chrámům a stojí na třetím nádvoří Pražského Hradu. Celý oficiální název zní Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

V minulosti sloužil chrám jako místo korunovace českých králů a královen, a k bohoslužbám, které se zde konají dodnes. Jsou zde také uloženy ostatky významných českých panovníků, arcibiskupů, šlechticů a zemských patronů.

Užitečné informace pro návštěvníky

Lokalita

GPS souřadnice: 50.0909031N, 14.4006372E

Prohlídky a vstupenky

Prohlídka Katedrály sv. Víta je součástí návštěvnických okruhů A a B na Pražském Hradě. Samostatný vstup do katedrály nelze zakoupit a zdarma je možné nahlédnout do novogotické části u vchodu do katedrály.

Okruh A zahrnuje Starý královský palác, expozici Příběhu Pražského hradu, Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Prašnou věž, katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a Rožmberský palác.

Plné vstupné 350 Kč
Snížené vstupné* 175 Kč
Rodinné vstupné** 700 Kč

Okruh B zahrnuje Starý královský palác, Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku a katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Plné vstupné 250 Kč
Snížené vstupné* 125 Kč
Rodinné vstupné** 500 Kč

*Snížené vstupné je určeno pro mládež od 6 do 16 let, studenty středních a vysokých škol do 26 let a seniory nad 65 let.

**Rodinné vstupné mohou využít maximálně 2 dospělí a 1-5 dětí do 16 let.

více informací o vstupenkách zde

Otevírací doba

Letní sezóna: 1.duben – 31. říjen

Po-So: 9:00-17:00

Ne: 12:00-17:00

Zimní sezóna: 1. listopad – 31. březen

Po-So: 9:00-16:00

Ne: 12:00-16:00

Poslední vstup je 20 minut před uzavírací dobou.

Dopravní spojení

Nejrychleji se návštěvníci do Katedrály sv. Víta dostanou prostřednictvím tramvaje č. 22 ze zastávky Pražský hrad. Dalšími možnostmi jsou cesty ze zastávky Malostranská (tramvaje č. 12, 20 a 22), nebo pěšky po Královské cestě vedoucí od Prašné brány a přes Karlův most.

Upozornění na přísnější bezpečností opatření

V důsledku zpřísnění bezpečnostních opatření jsou v současné době zavedeny osobní kontroly při vstupu do celého areálu Hradu. Při vyšším počtu návštěvníků je tak nutné počítat se zdržením.

Historie

V roce 925 na místě dnešní katedrály nechal kníže Václav postavit předrománskou rotundu, kterou v roce 1060 nahradila románská bazilika. Ta zde vydržela až do roku 1344, kdy byl položen základní kámen Katedrály sv. Víta. Stavba katedrály byla kompletně dokončena až v roce 1929, kdy byl chrám slavnostně vysvěcen.

Interiér katedrály

Do katedrály se vstupuje bronzovými dveřmi s historickými reliéfy nacházejícími se v západním průčelí naproti průchodu mezi 2. a 3. hradním nádvořím. Slavnostní vstup do katedrály Zlatá brána se nachází na 3. nádvoří. Hlavní novogotickou část tvoří rozlehlá hlavní loď a užší podélné lodi, v nichž se nachází postranní kaple. Před hlavním oltářem stojí královské mauzoleum, pod nímž je v podzemních chrámu skrytá královská hrobka. Významným centrem katedrály je honosně vyzdobená Kaple sv. Václava s hrobem zemského patrona Václava. Vedle kaple se nachází korunní komora s českými korunovačními klenoty.